Rexum QAS Nedir?

Rexum QAS, faaliyetlerinizin kurumsal politikalarınıza, ISO gibi kalite standartlarına ve yasal mevzuatlara uygunluğunu belirlemek için yaptığınız tüm çalışmaları, dijital ortamda, daha hızlı ve daha kolay yürütmeniz amacıyla geliştirilmiş, bir entegre yönetim sistemidir.

Başka bir ifadeyle, Denetim ve Mükemmellik faaliyetlerinin otomasyonunu sağlayan, modüler bir yazılımdır.

systems-logo

Rexum QAS Nerelerde Kullanılır?

Rexum QAS, kurumların merkez, şube, mağaza, depo, fabrika, şantiye, atölye, otel, istasyon, hastane gibi her biriminde;
her taşıtında; tedarikçi, bayi, franchise ve acente gibi her iş ve çözüm ortağında; kısaca, organizasyon yapısı içinde yer alan
her süreç, birim ve bölümünde, aşağıdaki çalışmalarda kullanılır.

Denetim
Denetim
İç Sistem Denetimi, Kalite Denetimi, Gizli Müşteri Denetimi, Risk Odaklı Denetimler (Hizmet ve Ürün Denetimi, Tedarikçi Denetimi, Kurumsal Kimlik Denetimi, Mali Disiplin Denetimi gibi)
Aksiyon
Aksiyon
İtiraz Toplama & Değerlendirme, Yorum Alma Çalışmaları, Kök Neden Analizleri, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, Fırsat Aksiyonları, Takip Denetimleri, Devam Denetimleri

Araştırma
Araştırma
Memnuniyet Ölçme, Uygunluk Ölçme, Verimlilik Ölçme, Risk Ölçme, Anket Çalışmaları, Şikâyet Toplama, Tavsiye ve Öneri Toplama, Araştırma Sonuçlarını Denetimle İlişkilendirme

Rexum QAS Neden Kullanılmalıdır?

Rexum QAS, firmanızın sürdürülebilir faaliyetlere sahip olabilmesi, iş, ürün ve hizmetleriyle ilgili kalite güvencesi verebilmesi adına, ihtiyaçlarınızı sürekli karşılamaya yönelik olarak; bilimsel bilgilere, sektörel kriterlere, mükemmellik modelleri ve ISO kalite standartlarına göre geliştirilmiştir. Mobil platform desteğine sahip, inovatif özellikleri, dinamik, yeniliklere açık ve iyileştirilebilir yapısıyla, merkez ve sahada benzersiz avantajlar sağlar.

Siz de bu avantajlara sahip olup, denetim ve mükemmellik çalışmalarınızı, çağımız gereği, emek yoğun modeller yerine, Rexum QAS kullanarak dijital ortamda yapmak ve sunduğu teknolojik ayrıcalıklarla, rakiplerinizin hep bir adım önünde olmak istemez misiniz? İşte avantajlarımızdan bazıları;

Planların takibi, çalışma kağıtları kullanarak verilerin toplanması, bu verilere ait binlerce sonuç ve kanıtın sisteme girişi, ilişkilendirilip arşivlenmesi, yorucu matematiksel işlemlerle uğraşarak risk analizlerinin yapılması, raporların hazırlanması ve sonuçların ilgili kişilere sunulması gibi aylar süren emek yoğun işlerle uğraşmaz, kağıtlar arasında kaybolmadan, etkin iş geliştirme süreçlerinize odaklanırsınız.

Saha çalışmalarını, mobil cihazlar üzerinden hem online hem de offline olarak yapar, internet olmadan da sürdürebilirsiniz.

Saha çalışması sırasında mobil cihazınızın şarjı bitse bile, o ana kadar yaptığınız hiçbir çalışmayı, eklediğiniz hiçbir görsel kanıt ve belgeyi, asla kaybetmezsiniz.

Kullanacağınız her mobil cihaz, sisteme tanıtılan cihazlardır. Tanınmayan bir cihazla sisteme veri aktarımı yapılamaz ve gönderilen veriler cihazlarda bırakılmaz. Böylece verileri güvenli bir şekilde merkeze aktarmış olursunuz. Bu şekilde, gönderilen sonuç ve kanıtların hepsi, anında veri tabanınıza düşer ve yetki verdikleriniz dışında kimse tarafından görüntülenemez.

Çalışmalarınızın tüm sonuçları, ilgili birim ve dönemlerle ilişkili bir şekilde saklanır. Böylece, her birim ve sürecin çalışma sonuçlarına, kanıt ve gözlemleri de dahil olmak üzere, ilişkili bir şekilde ulaşırsınız.

Güvenli veri akışı ve bilgi güvenliği sayesinde, denetim ve mükemmellik sistemiyle risk ölçme süreçlerinin etkinliğine, üretilen bilgilerin tarafsız, objektif ve doğru olduğuna, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun denetim, araştırma ve aksiyon faaliyetleri yapıldığına dair, kurum içi ve dışına güvence verirsiniz.

Çalışmalarınızı, başka farklı yazılımlara ihtiyaç duymadan, etkin bir şekilde organize eder ve yönetirsiniz.

ERP, CRM ve IK gibi profesyonel yönetim sistemlerine kolayca entegre edilebildiğinden, bu sistemlerle kolayca veri alış verişi yapabilirsiniz.

Verilerinizi, ajans şirket kullanarak topluyorsanız, bizi kullandığınızda, ajans, sadece personel bulma ve veri gönderme işini yapar. Ajans personelleri tarafından, mobil cihazlar kullanılarak gönderilen denetim, araştırma ve aksiyon sonuçları, güvenli veri akışıyla, sadece sizin belirlediğiniz sunuculara aktarılır. Böylece, bilgi mahremiyetini korumuş, raporlarınıza, ajansı beklemeden, anında ulaşma imkanına kavuşmuş olursunuz.

Çalışmalarınızı, teknoloji yoğun ve kolay kullanımı sayesinde, rutin bir şekilde sık sık tekrarlayarak, sürdürülebilir hale getirip, sürekli denetim ve araştırmalar yapan bir kurum profili oluşturur, personellerinizin politikalarınıza, standartlara ve yasal mevzuatlara uygun olarak çalışmasını sağlar, böylece toplam kalitenizi artırarak, genel başarı düzeyinizi yükseltebilirsiniz.

Geçmiş veri ve sonuçlarınıza kolayca ulaşıp, onları detaylı olarak analiz edebilmenize olanak tanıdığı için, olaylar olmadan önce olasılıkları düşünüp, yeni koşullar oluşturur veya mevcut koşulların seyrini değiştirerek, gelecekte oluşabilecek riskleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Denetim ve mükemmellik faaliyetlerinin süreklilik arz edeceği muhakkaktır. Sürekli iyileştirme ve geliştirme amacıyla yaptığınız bu faaliyetlerde PUKÖ (planla, uygula, kontrol et, önlem al) döngüsünü etkin bir şekilde uygularsınız.

Kurumunuzun yapısına göre, Rexum akademik yetkilileriyle birlikte EFQM toplam kalite mükemmellik modeli kurgusu oluşturabilirsiniz. Oluşturacağınız bu kurguyla, her dönem EFQM analizleri yaparak, faaliyet sürecinizde mükemmelliğe ne kadar ulaşabildiğinizi kolayca ölçümlersiniz.

Kâğıtlarla yapılan çalışmalar, sonuçların, yetkisiz kişilerin eline geçme düşüncesini artırarak, gerçek duygu ve düşüncelerin iletilmesine engel olmaktadır. Oysa ki Rexum QAS ile çalışmaların mobil ortamda, aracı kullanılmadan yapılması ve verilerin elden ele dolaşmasının imkansız olması nedeniyle, katılımcıların duygu ve düşüncelerini daha rahat iletmesini, dolayısıyla, objektif görüş bildirmelerini sağlarsınız.

(Mobil Dashboard) Planlarınızı görebileceğiniz ve çalışmalarınıza ait tüm sonuçları takip edeceğiniz bir mobil ekrana sahip olursunuz. Böylece tüm durum, rapor ve sonuçlara, dünyanın her yerinden, sadece akıllı bir cep telefonuyla bile ulaşabilirsiniz.

Mevcut sisteminize göre çok daha az sayıda personelle, çok daha az zamanda, çok daha fazla iş yaparsınız. Böylece, personel motivasyonunu artırır, daha verimli ve üretken akılla çalışılmasını sağlarsınız.

Rexum QAS ‘’Sosyal İnovasyon’’ bilinciyle geliştirilmiştir. Bu nedenle, çalışmalarınızın hiçbir safhasında kırtasiye malzemesine, fiziksel dosyalamaya ve arşivlemeye ihtiyacınız olmaz, bunların maliyetlerine de katlanmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, Rexum QAS kullandığınız her yıl, kurtardığınız yüzlerce ağaç da cabası…

Gizli işsizliği engelleyip, arşiv, kırtasiye, işgücü ve zaman maliyetlerinden tasarruf sağlayarak, yaptığınız yatırımı çok kısa bir sürede amorti eder. Başka bir ifadeyle, Rexum QAS, kırtasiye malzemelerinden %100, zamandan ise ortalama %50 oranında tasarruf yapmanızı sağlar (*).
(*) Bu veriler, 150’nin üzerinde şubeye sahip 2 orta ölçekli firmada, 2 yıl süreyle yapılan Rexum QAS test ve ar-ge çalışmalarında elde edilmiş sonuçların ortalamasıdır.

Rexum QAS PUKÖ Döngüsü

 • Planla

  Kurumsal Sosyal Ağ Oluştur, Denetim Evrenini Hazırla, Master Planlama Yap, Parametreleri Ayarla
 • Uygula

  Denetim Hazırlığı Yap, Planlı & Spontane Denetimler Yap, Bulgu & Gözlem & Kanıt Topla, Denetimleri Düzenle & Onaya Sun
 • Kontrol Et

  Araştırmalar Yap, Denetimleri Revize Et & Onayla, İtirazları Değerlendir, Riskleri Değerlendir
 • Önlem Al

  Kök Nedenli Yorumlar Al, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Yap, Fırsat Aksiyonları Düzenle, Takip Denetimleri Yap

Rexum QAS Yaşam Döngüsü

Kurumsal Yapı
Denetim Evreni
Master Planlama
Denetim Çalışmaları
Onay & Revizyon
İtiraz İşlemleri
Araştırma
Yorum & Kök Neden
DÖF
Fırsat Aksiyonu
TBP
Raporlama

Kurumsal Yapı

Kurumsal Yapı Çalışmaları

Bu aşama, kurumsal sosyal ağın oluşturulduğu aşamadır.

Bu aşamada, özetle, kurumun hiyerarşik örgüt yapısı sisteme tanımlanır. Sistemde, istenirse sadece denetim çalışmalarını, istenirse kurumun tüm organizasyon aşamalarını içeren bir hiyerarşik yapı oluşturulabilir.

Ayrıca bu aşamada, personellerin işe devam ve görev değişiklikleri gibi durumları da takip edilir. Bu takip, kurumun bu amaçla kullandığı programıyla entegrasyon sağlanarak otomatik bir şekilde yapıldığı gibi, istenirse manuel olarak da yapılabilir.

Denetim Evreni

Denetim Evreni Hazırlığı

Bu aşama, denetim ve analiz için gerekli tüm bilgilerin sisteme girildiği aşamadır.

Bu aşamada, özetle, kurumsal denetim dönemleri oluşturulur; planlı veya varsa spontane denetim yapacak denetmenler belirlenir; varsa gizli müşteriler girilir; kurumun karşılaşabileceği risk tipleri belirlenerek kuruma özgü risk rehberi oluşturulur; kuruma ait veya ISO gibi genel kabul görmüş tüm standartlar tanımlanarak standart ağacı oluşturulur; denetlenecek süreçler belirlenir; denetlenecek birimler seçilir; kuruma ait tüm kök nedenler tanımlanarak kök neden ağacı oluşturulur; denetim soruları, yani kontrol maddeleri girilir ve bunlar risk rehberi, standartlar ve süreçlerle ilişkilendirilir; kontrol formları oluşturulur ve her form için ayrı ayrı olmak üzere, parametrik ayarlar yapılır.

Master Planlama

Master Planlama

Bu aşama, denetlenecek birim veya süreçlere ait risk haritalarının oluşturularak makro risk analizlerinin yapıldığı, risklere göre otomatik olarak denetim sıklığının belirlendiği ve otomatik denetim planlarının yapıldığı opsiyonel bir aşamadır.

Bu aşama sayesinde, proaktif eylemler gerçekleştirerek etkin risk yönetimine ve yıllık denetim bütçesinin belirlenmesine katkıda bulunulur.

Denetim Çalışmaları

Denetim Çalışmaları

Bu aşama, yapılan planlamalar doğrultusunda veya spontane olarak, birim veya süreçlerle ilgili devam ve takip denetimlerini de kapsayan tüm denetim çalışmalarının yapıldığı aşamadır. Bu aşamada, özetle, master plan kullanılarak yapılan denetim planlarına denetçiler atanır veya master plan kullanılmadığı durumlarda manuel denetim planları oluşturulur; denetim öncesi hazırlık çalışmaları yapılır ve denetim sırasında kullanılacak tüm belge ve dosyalar yapılacak denetimle ilişkilendirilir; sahada web veya mobil platform üzerinden, online veya offline olarak denetimler yapılır ve tamamlanmış denetim sonuçları düzenlenir.

Onay & Revizyon

Onay & Revizyon İşlemleri

Bu aşama, tamamlanmış denetim sonuçlarına kabul onayının verildiği, opsiyonel bir aşamadır.

Bu aşamada, özetle, onay süreci zorunlu olarak belirtilmiş kontrol formuyla yapılan denetim sonuçlarıyla ilgili, istenirse revizyon yapılması talep edilebilir; revizyon istenmeyen veya revizyon talebi yerine getirilen denetim sonuçlarının onay veya ret işlemleri yapılır.

İtiraz İşlemleri

İtiraz Toplama & Değerlendirme

Bu aşama, denetlenen birim veya süreç yetkilisinin, denetim sonucuyla ilgili itirazlarının değerlendirildiği, opsiyonel bir aşamadır.

Bu aşamada, özetle, parametrik ayarında itiraz süreci zorunlu olarak işaretlenmiş kontrol formuyla yapılan denetim sonuçlarıyla ilgili itirazlar ve yapılan itirazlarla ilgili ret veya onay değerlendirmeleri yapılır.

Araştırma

Araştırma Çalışmaları

Bu aşama, her konuyla ilgili anket, risk, verimlilik, memnuniyet ve uygunluk ölçme çalışmalarının yapıldığı opsiyonel bir aşamadır.

Bu aşamada, araştırma sorularına resim veya video görselleri ekleyerek görüntülü formlar, görüntüsüz formlar, puanlı veya puansız formlar olmak üzere, konusuna özgü, sınırsız sayıda dijital araştırma formu oluşturulabilir; tablet, kiosk ve akıllı ekran gibi cihazlar merkezden yönetilip, tüm cihazlarda aynı veya farklı cihazlarda farklı araştırmalar yayınlanabilir (dijital port); hazırlanan her dijital araştırma formuna, istenen her dilde katılım sağlanabilir; şikâyet ve öneri verileri “real-time” yönetilip, katılımcıdan, şikâyeti veya önerisine yönelik çözümlerle ilgili, memnuniyet bildirimleri yapmaları sağlanabilir; tüm araştırma sonuçları, merkeze geldiği andan itibaren, hiçbir ek işlem yapılmadan, çapraz kıyas yöntemiyle, anında ve tek tuşla analiz edilebilir, basit SPSS kullanımları ortadan kaldırılabilir.

Yorum & Kök Neden

Yorum & Kök Neden Çalışmaları

Bu aşama, herhangi bir araştırma ve denetim sonucunda tespit edilen bulguların oluşma nedeniyle ilgili, beş neden veya balık kılçığı gibi metodolojilerden biriyle oluşturulmuş olan kök nedenli veya istenirse kök nedensiz yorumların talep edildiği opsiyonel bir aşamadır.

Bu aşamada, parametrik ayarında yorum süreci zorunlu olarak işaretlenmiş kontrol formuyla yapılan denetim sonuçlarıyla ilgili olmak üzere, denetlenen veya denetlenmeyen her birim veya süreç yetkilisi dahil, kurumsal yapı içerisinde bulunan her kişiden yorum istenebilir.

DÖF

DÖF Çalışmaları

Bu aşama, herhangi bir hata tespitine bağlı olarak düzenlenen düzeltici ve önleyici faaliyetlere (DÖF) ilişkin aksiyonların talep ve takip edildiği opsiyonel bir aşamadır.

Bu aşamada, denetlenen veya denetlenmeyen her birim veya süreç yetkilisi dahil, personeliniz olan olmayan her kişiden aksiyon istenebilir.

Ayrıca bu aşamada, talep edilen aksiyonlar, istenirse merkezden, istenirse planlı takip denetimleri veya devam denetimleriyle sahadan kontrol edilebilir.

Fırsat Aksiyonu

Fırsat Aksiyonu

Bu aşama, herhangi bir hata tespitine bağlı olmadan düzenlenen fırsat aksiyonlarının talep ve takip edildiği opsiyonel bir aşamadır.

Bu aşamada, denetlenen veya denetlenmeyen her birim veya süreç yetkilisi dahil, personeliniz olan olmayan her kişiden aksiyon istenebilir.

Ayrıca bu aşamada, talep edilen aksiyonlar, istenirse merkezden, istenirse planlı takip denetimleri veya devam denetimleriyle sahadan kontrol edilebilir.

TBP

Toplam Başarı Puanı (TBP) Çalışmaları

Bu aşama, kurumun toplam başarı puanının belirlendiği, opsiyonel bir aşamadır.

Bu aşamada, özetle, birimin denetim, araştırma, aksiyon ve DÖF sonuçlarındaki başarı ve risk puanlarının birim başarı puanına, birim başarı puanının, kurumun denetimle alakalı genel başarısı olan toplam başarı puanına (TBP), hangi ağırlıkta ve ne oranda etki edeceği, çalışmaların, çalışma formlarının ve birimlerin önem derecesine göre, dinamik olarak, ayrı ayrı belirlenebilir; seçilen dönem aralığında, birim ve toplam başarı puanı hesaplamaları otomatik olarak yapılır; kurumun genel başarısı ve riski, dönemsel olarak görüntülenir; kuruma özel olarak dinamik bir şekilde belirlenecek EFQM mükemmellik modeli algoritmaları oluşturulur, mükemmellikte nerede olunduğu ölçülebilir.

Raporlama

Raporlama İşlemleri

Bu aşama, tek tuşla denetim kitapçığının oluşturulduğu, sonuçlarla ilgili süre, risk matrisi, radar, hata tipi, bulgu, aksiyon kapama gibi standart rapor ve analizlerle, kurumunuzun isteğine göre hazırlanacak olan tüm denetim ve araştırma rapor ve analizlerin, pivot tablolama özelliğiyle, sadece tek tuşla alındığı bir aşamadır.

Denetimde
Dijital Dönüşüm;

denden-mavi

Denetim ve mükemmellik faaliyetlerinin
dijital dünyasına bizimle “merhaba”
diyeceksiniz…

Modüllerimiz

Kurumsal sosyal ağ ile hiyerarşik örgüt yapısı oluşturma, yetkilendirme, personel takip ve İK entegrasyonu gibi işlemlerin yürütüldüğü modüldür.

Proje risk çalışmaları ve makro risk analizleri yapma, risk haritası oluşturma, denetim sıklığını belirleme ve otomatik planlama gibi işlemlerin yürütüldüğü modüldür.

Denetim evreni oluşturma, hazırlık çalışmaları, denetim faaliyetleri, onay & revizyon yapma ve parametreler belirleme gibi işlemlerin yürütüldüğü modüldür.

İtiraz toplama & değerlendirme, kök nedenli yorumlar alma, fırsat aksiyonları, düzeltici & önleyici aksiyonlar, takip & devam denetimleri gibi işlemlerin yürütüldüğü modüldür.

Anket, şikâyet & öneri toplama, “real-time” yazışma, mobil cihaz yönetimi, çapraz kıyas analizi, sonuçları birimle ilişkilendirme gibi işlemlerin yapıldığı modüldür.

Toplam denetim başarısıyla, EFQM modeli algoritmaları oluşturarak kurumun toplam kalite başarısını hesaplama gibi işlemlerin yürütüldüğü modüldür.

Kullancı Arayüzleri

Kurumsal Yapı, Master Plan, Denetim, Aksiyon, Araştırma ve TBP modüllerinden oluşan tüm modüllerin yönetildiği arayüzdür.

Denetim, araştırma ve aksiyon saha çalışmalarının, kağıtsız ortamda, online & offline olarak yapıldığı mobil arayüzdür.

Yönetim kurulu üyeleri, ortaklar ve birim yetkilileri gibi, bilgilendirilmesi gereken her kişi için geliştirilen mobil arayüzdür. Bu arayüz sayesinde, denetim, araştırma ve aksiyon sonuç ve raporları, dünyanın her yerinden incelenebilir.

Denetçinin planını takip ettiği, birim yöneticisinin denetim sonuçlarını görüntüleyip, itirazlarını, yorumlarını ve aksiyonlarını girdiği, gizli müşteri denetimlerinin yapıldığı, SMS veya mail yoluyla gönderilen linkler üzerinden denetim, aksiyon ve araştırma faaliyetlerinin ve “real-time” görüşmelerin yapıldığı arayüzdür.

Kırtasiyesiz Ortamda,
Mobil Teknolojiyle Denetim;

denden-turuncu

Hem doğa dostu olup hem de israfın önüne geçerek
zaman ve iş gücünden tasarruf sağlayacaksınız…

Tüm denetim, araştırma ve aksiyon çalışmalarını, anlık, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmeniz elzemdir. Ancak, emek yoğun olarak yapacağınız bu tür çalışmaların, mevcut iş yüklerini artıracağı da muhakkaktır. İş yükünün artması, bir müddet sonra, bu çalışmaların sadece prosedür tamamlanması için yapılmasına neden olacak, bu sıradanlaşan davranış nedeniyle, bu çalışmalar, gerçekte amacına ulaşamayacaktır. İşte tam da bu yüzden, bu tür çalışmalarda, teknoloji yoğun bir iş modeline geçiş, artık kaçınılmaz olmuştur.

Rexum QAS, bu kaçınılmaz geçişte size en iyi rehberlik hizmetini verecek olan, konusunda rakipsiz bir, “Denetim ve Mükemmellik Yönetimi Yazılımı”dır. Sizler, artık Rexum QAS kullanarak, tüm denetim ve mükemmellik faaliyetlerinizi, dijital ortamda, daha az eforla, daha planlı, daha sistematik, daha hızlı, daha zahmetsiz, daha kolay ve daha düşük maliyetlerle sürdüreceksiniz.

Üstelik bahsi geçen tüm bu çalışmaları kırtasiyesiz ortamda yaparak, doğa dostu olacağınızı, israfın önüne geçip, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlayacağınızı ve her rapora, dünyanın her yerinden, sadece akıllı bir cep telefonuyla bile ulaşabileceğinizi sakın unutmayınız

Sonuçta, Rexum QAS, çok kısa bir sürede kendini amorti edecek, her kullandığınızda yapacağınız tasarrufla, size gelir getirici bir etki yaratacaktır. İşte, Rexum QAS satın almanız için en önemli nedenlerden biri; tasarruf

Tanıtımlar

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Alın

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Alın