Nedir?

Rexum QAS, mükemmelliğe ulaşmada, birbirleriyle ilişkili tüm Denetim ve Araştırma çalışmalarının otomasyonunu sağlayan, modüler bir yazılımdır.

Rexum QAS, faaliyetlerinizin, ISO gibi kalite standartlarına, yasal mevzuatlara ve kurumsal politikalara uygunluğunu belirlemek için yaptığınız tüm çalışmaları, dijital ortamda daha hızlı ve zahmetsizce yapmanız amacıyla geliştirilmiş, ayrıca reklam modülüyle de zenginleştirilmiş bir entegre yönetim sistemidir.

Rexum QAS - Denetim Modülü - Kullanıcı Arayüzü

Nerelerde Kullanılır?

Rexum QAS, sektör ayrımı yapmaksızın, kurumların; merkez, şube, mağaza, depo, fabrika, şantiye, atölye, otel, akaryakıt istasyonu gibi her tesisinde, her ulaşım aracında, tedarikçi, bayi, franchise ve acente gibi her iş ve çözüm ortağında, organizasyon şeması içinde yer alan her birim, bölüm, departman ve müdürlüklerinde, kısaca her çalışma ortamında;

 • Kalite Denetimi, İç Sistem Denetimi, Üretim Denetimi, Tedarikçi Denetimi, Marka & Kurumsal Kimlik Denetimi, Operasyonel Denetim, Hizmet & Ürün Güvenliği Denetimi, Gizli Müşteri Denetimi gibi, yasal ve rutin olarak yapılacak, her “Denetimde”,
 • Risk, verimlilik, memnuniyet ölçme ve pazar analizleri dahil, herhangi bir konuda yapılacak anket çalışmalarıyla, şikâyet ve öneri toplama çalışmalarını içeren, her “Araştırmada”,
 • Denetim ve araştırma çalışmaları sonucunda, belirlenen bulgulara göre yapılacak, her “Aksiyonda”,
 • Self Share, Face Share, SKU Share, Display Share, Range Display, Out of Stock ve Fiyat Analizi dahil, yapılacak, her “Raf Payı ve Bulunurluk Araştırmasında”,
 • Tablet, kiosk ve akıllı ekran gibi cihazlardan yapılacak, her “Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmasında”.

Ayrıca, hastane, ADSM ve poliklinik gibi sağlık tesislerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümlerinde belirtilen esaslara göre denetim ve memnuniyet anketleri çalışmalarının yapılması, memnuniyet anketi kotalarının izlenmesi dahil, tüm sonuçların zahmetsizce alınması ve toplam kalite puanlarının tek tuşla hesaplanabilmesi için özel olarak geliştirilmiş ek uygulamasıyla rakipsizdir.

Neden Kullanılmalıdır?

Rexum QAS, insan, iş, ürün ve hizmet kalitesini sürekli yüksek tutmaya, hedef kitlenin ihtiyaçlarını sürekli karşılamaya yönelik olarak; bilimsel bilgilere, sektörel kriterlere, rekabet kurallarına, mükemmellik modelleri ve ISO kalite standartlarına göre geliştirilen, mobil ortamda kullanılabilen, inovatif özellikleri, dinamik, her yeniliğe açık ve iyileştirilebilir yapısıyla, merkez ve sahada benzersiz avantajlar sağlar.

Unutmayın, bilgiye kolay ve zamanında ulaşmak için, teknolojik ve iyi bir alt yapıya sahip olmak gerekir. Siz de çağımız gereği, kurumunuzun hafızası olacak ve size yol gösterecek, her denetim ve araştırma verisini, emek yoğun modeller yerine, Rexum QAS kullanarak, dijital ortamda toplamak, dijital port ile reklam ve tanıtımlar yapmak ve sunduğu diğer teknolojik ayrıcalıklarla, rakiplerinizin, hep bir adım önünde olmak istemez misiniz? İşte avantajlarımız;

 • Teknoloji Yoğun İş Modeline Sahiptir
 • Mobil Olarak, Online & Offline Kullanılabilir
 • Oto Kayıt & Kesintisiz Çalışma Özelliğine Sahiptir
 • Görsel Kanıt & Belge Eklenmesini Sağlar
 • Lokasyon Belirler
 • Güvenli Veri Akışı Sağlar
 • Bilgi Güvenliği Sağlar
 • Veri Bütünlüğü Sağlar
 • Nesnel Güvence Sağlar
 • Objektif Görüş Bildirmeyi Sağlar
 • Ajanslarla Kontrollü Çalışmanızı Sağlar
 • Verilere Kolayca Ulaşmanızı Sağlar (Mobil Dashboard)
 • Proaktif Hareket Etmenize Yardımcı Olur
 • EFQM Analizi Yapmanıza İmkân Verir
 • Diğer Yönetim Sistemlere Entegre Olabilir
 • PUKÖ Adımlarının Uygulanmasına Yardımcı Olur
 • Sürdürülebilir Çalışmalar Yapmanızı Sağlar
 • Ek Yazılımlara İhtiyacı Ortadan Kaldırır
 • Minimum Personelle, Maksimum Verim Sağlar
 • Doğa Dostudur
 • Kendi Kendini Amorti Eder

Kalite tesadüfen değil, nitelikli ve teknolojik çalışmalar sonucunda oluşur !!!

Modüllerimiz

Denetim Yönetimi

· Genel Denetimler

· Takip Denetimleri

· Gizli Müşteri Denetimi

Planlama Yönetimi

Raf Payı Yönetimi

Araştırma Yönetimi

· Anket İşlemleri

· Şikâyet & Öneri İşlemleri

 

TKP Yönetimi

Dijital Port Yönetimi

Aksiyon Yönetimi

· İyileştirme Aksiyonları

· DÖF Aksiyonları

 

Arşiv Yönetimi

Reklam Yönetimi

Modüllerimizin Güçlü Özellikleri

1. Denetim Yönetimi: Kalite Denetimi, İç Sistem Denetimi, Üretim Denetimi, Tedarikçi Denetimi, Marka & Kurumsal Kimlik Denetimi, Operasyonel Denetim, Hizmet & Ürün Güvenliği Denetimi, Gizli Müşteri Denetimi gibi, yasal ve rutin olarak yapılacak her denetim çalışmasında kullanacağınız modüldür. Bu modülü kullanarak yapacağınız bazı işlemler şunlardır:

1.1. Birime Özgü Denetim Formu Oluşturma,

1.2. Saha Ekibini Koordine Etme,

1.3. Planlı Denetim Yapma,

1.4. Spontane Denetim Yapma,

1.5. Gizli Müşteri Denetimi Yapma,

1.6. Minör, Majör & Geliştirilebilir Hata Tespiti,

1.7. Otomatik Sonuç Gönderme,

1.8. Süre Analizi Yapma,

1.9. İtiraz Yönetimi Yapma,

1.10. Süreç Yönetimi Yapma,

1.11. Risk Ölçümü Yapma,

1.12. Denetimi Denetleme,

1.13. Denetim Kitapçığı Oluşturma.

2. Araştırma Yönetimi: Şikâyet & öneri toplama çalışmalarınız dahil, her araştırmanızda (raf & pazar payı araştırmaları hariç) kullanacağınız modüldür. Bu modülü kullanarak, her konuyla ilgili anketlerle, risk, verimlilik ve uygunluk ölçümü çalışmalarını, konusuna özgü dijital formlar oluşturarak, görüntülü (reklam & tanıtımlı), görüntüsüz, skorlu veya skorsuz olarak yapabilirsiniz. Hazırladığınız her dijital forma, istediğiniz her dilde katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca, şikâyet ve öneri verilerini “real-time” yönetir, katılımcıdan, şikâyeti veya önerisine yönelik çözümlerinizle ilgili, memnuniyet bildirimleri yapmalarını sağlarsınız. Tüm çalışmalarınızla ilgili sonuçları, merkeze geldiği andan itibaren, hiçbir ek işlem yapmadan, çapraz kıyas yöntemiyle, anında ve tek tuşla analiz edebilir, SPSS kullanımlarını ortadan kaldırabilirsiniz.

3. Aksiyon Yönetimi: Denetim ve araştırma faaliyetleri sonucunda, belirlenen durumlara göre yapılacak olan, kök neden içerikli yorumlar alma faaliyetleriyle, düzeltici & önleyici faaliyetler (DÖF) dahil, bağımlı veya bağımsız her aksiyonda, sonuçlarla entegre bir şekilde kullanacağınız modüldür. Bu modülü kullanarak, minör, majör ve geliştirilebilir hatalar ile diğer bulgulara göre veya oluşabileceği düşünülen diğer durumlara göre aksiyonlar oluşturur, bunları merkezden veya sahadan planlayıp yürütür ve “real-time” yönetirsiniz. Ayrıca, aksiyonları başka bir yöneticiye devretme; aksiyonların tamamlanma hızlarını, her aksiyon ve yöneticiye göre ayrı ayrı olmak üzere, otomatik olarak hesaplama; aksiyon sonucunda başarı bonusları oluşturma ve daha birçok aksiyon işlemini zahmetsizce yaparsınız.

4. Raf Payı Yönetimi: Ürünlerinizin ve diğer markalara ait ürünlerin, fiyat, raf ve sergi payı araştırmalarında kullanacağınız modüldür. Bu modülü kullanarak, araştırma sonuçlarını, kurumunuza göre tasarlanabilen Self Share, Face Share, SKU Share, Display Share, Range Display, Out of Stock ve Fiyat Analizi raporlarıyla analiz edersiniz. Ayrıca, Rexum akademik yetkilileriyle birlikte kurumunuza özel ek raporlar da oluşturabilirsiniz.

5. Dijital Port Yönetimi: Tablet, kiosk ve akıllı ekran gibi cihazlarınızı, merkezden yönetmek için kullanacağınız modüldür. Bu modülü kullanarak, tüm cihazlarda aynı veya farklı cihazlarda farklı; anketler, araştırmalar, risk, verimlilik ve uygunluk ölçümlemeleri, fiyat, raf ve sergi payı araştırmaları ile reklamlar veya tanıtımlar yayınlayabilirsiniz.

6. Reklam Yönetimi: Reklam veya tanıtımlarınızın yayın yönetimini yapmak için kullanacağınız modüldür. Bu modülü kullanarak, sisteminizde, video ve fotoğraflardan oluşan bir reklam havuzu oluşturur, bu havuzda tuttuğunuz reklam ve tanıtımlarınızın yayın planlarını yaparak, tablet, kiosk ve akıllı ekran gibi cihazlarınızdan yayınlanmasını sağlarsınız.

7. Planlama Yönetimi: Denetimlerinizi daha etkin planlayacağınız ve planlanmış denetimlerle ilgili ön hazırlık çalışmalarını yapacağınız modüldür. Bu modülü kullanarak, veri tabanında bulunan tüm denetmenlerin, tek bir platform üzerinden, belirlediğiniz kriterlere uygun şekilde, otomatik olarak görevlendirilmesini sağlarsınız. Böylece, denetmeninizi ne zaman ve nereye atayacağınız algoritmasını kurmaktan kurtulursunuz. Ayrıca, isterseniz denetim öncesi hazırlıklar yapıp, yaptığınız bu hazırlıklarla ilgili görsel kanıt ve diğer tüm belgeleri, ilgili denetim sorusuyla ilişkilendirir ve bu hazırlıklarınızın, saha çalışmasında görüntülenmesini sağlarsınız.

8. TKP Yönetimi: Kurumunuzun tümüyle ilgili toplam kalite puanını hesaplamak için kullanacağınız modüldür. Bu modülü kullanarak, kurumunuzun her biriminin veya her iş ortağının, denetim, memnuniyet anketleri ve aksiyon başarı puanlarının, birim kalite puanına ve birim kalite puanının, kurumunuzun genel başarısı olan, toplam kalite puanına, hangi ağırlıkta ve ne oranda etki edeceğini, denetim faaliyetlerinizin ve birimlerinizin önem derecesine göre, dinamik olarak, ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Bunun yanında, seçtiğiniz dönem aralığında, birim başarı puanı, birim kalite puanı ve toplam kalite puanı hesaplamalarını otomatik olarak yapar, kurumunuzun genel başarısını ve riskini, dönemsel olarak görüntüler, mükemmellikte nerede olduğunu, dönemsel olarak ölçersiniz.

9. Arşiv Yönetimi: Fiziksel arşivinizi dijitalleştirmek için kullanacağınız modüldür. Bu modülü kullanarak, her formattaki dosyayı (belge, plan, proje, resim, ses, video vb), dijitalleştirerek indeksleyip tasnifler, güvenli veri akışıyla, belirlediğiniz disklerde toplar, onlara, daha hızlı ve kolay bir şekilde erişimi sağlar, istendiğinde, onları elektronik ortamda çoğaltıp dağıtır ve araştırmalara açık hale getirirsiniz. Kısaca hem masaüstü hem de mobil kullanılarak, fiziksel ve dijital arşivinizin organizasyonunu, korunmasını ve her türlü durumda, onlara erişilmesini sağlarsınız.

Kullanıcı Arayüzleri

RC Denetim - Yönetici Arayüzü

1 - Masaüstü Arayüzü: Tüm modüllerin yönetildiği arayüzdür.

2 - Rexummobile Mobil Arayüzü: Denetim çalışmalarıyla, raf payı dahil, her konudaki araştırmanın, şikâyet & öneri toplama çalışmalarının ve reklam & tanıtım faaliyetlerinin, kağıtsız ortamda, online & offline olarak, dijital şekilde yapıldığı mobil arayüzdür.

3 - RexumCeo Mobil Arayüzü: Yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve ortaklar gibi, bilgilendirilmesi gereken, şirketle üst düzey ilişkili her kişi için geliştirilen mobil arayüzdür. Bu arayüz kullanılarak, denetim, araştırma ve aksiyonlarla ilgili sonuç ve raporlar, dünyanın her yerinden incelenebilir.

4 - Web Arayüzü: Denetçilerin planlarını takip ettiği, birim yöneticilerinin denetim sonuçlarını görüntüleyip, ilgili itiraz işlemlerini ve kök neden içerikli aksiyon yorumlarını yaptığı, yetkililerin ise, süreç yönetimini yürüttüğü arayüzdür. Tüm bunların yanında, bu arayüzden, SMS veya mail yoluyla gönderilen linkler üzerinden araştırmalar ile şikâyet veya önerileri gönderenlerle "real-time" yazışmalar yapılır.

Şimdi Dijitalleşme Zamanı!

Rexum QAS
Denetim Yönetimi Modülü
İşleyiş Diyagramı

Rexum QAS İşleyiş Diyagramı

Günümüz rekabet koşullarında başarılı bir şekilde varlığınızı sürdürebilmeniz için, faaliyetlerinizi denetlemeniz, rakiplerinizi takip etmeniz, ürün, fiyat, raf ve sergi payı gibi pazar araştırmalarıyla, tüketici alışkanlıkları, risk ve uygunluk ölçme gibi çalışmalar yapmanız, personellerinizle hedef kitlenizin memnuniyetlerini ölçüp, onların öneri ve şikâyetlerini öğrenmeniz ve yapacağınız tüm bu çalışmalar sonucunda tespit ettiğiniz olumsuzlukları, aksiyonlar yaparak düzeltmeniz veya önlemeniz gerekecektir.

Bahsi geçen tüm bu çalışmaları, anlık, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmeniz elzemdir. Ancak, emek yoğun olarak yapacağınız bu tür çalışmaların, mevcut iş yüklerini artıracağı da muhakkaktır. İş yükünün artması, bir müddet sonra, bu çalışmaların sadece prosedür tamamlanması için yapılmasına neden olacak, bu sıradanlaşan davranış nedeniyle, bu çalışmalar, gerçekte amacına ulaşamayacaktır. İşte tam da bu yüzden, bu tür çalışmalarda, teknoloji yoğun bir iş modeline geçiş, artık kaçınılmaz olmuştur.

Rexum QAS, bu kaçınılmaz geçişte size en iyi rehberlik hizmetini verecek olan, konusunda rakipsiz bir, “Denetim ve Mükemmellik Yönetim Sistemi” yazılımıdır. Sizler, artık Rexum QAS kullanarak, tüm mükemmellik faaliyetlerinizi, dijital ortamda, daha az eforla, daha planlı, daha sistematik, daha hızlı, daha zahmetsiz, daha kolay ve daha düşük maliyetlerle sürdüreceksiniz. Tüm bunların yanında, süreçleri ve sonuçları mobil ortamda takip edip, her rapora, dünyanın her yerinden, sadece akıllı bir cep telefonuyla bile ulaşabileceksiniz.

Üstelik bahsi geçen tüm bu çalışmaları, kırtasiyesiz, yani dijital & mobil ortamda yaparak, doğa dostu olacağınızı, israfın önüne geçip, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlayacağınızı sakın unutmayınız...

Başka bir ifadeyle, Rexum QAS, kırtasiye malzemelerinden %100, zamandan ise %50 oranında tasarruf yapmanızı sağlar. Ayrıca, basit bir hesapla, yılda kurtardığınız, yüzlerce ağaç da cabası...

Sonuçlar tek bir birim için aylık ortalamadır. Bu tablodaki veriler, Rexum QAS test ve ar-ge çalışmaları sırasında elde edilmiş sonuçların ortalamasıdır. Çalışmalar, her biri ortalama 160 şubeye sahip, 2 orta ölçekli firmayla 2 yıl sürmüştür.

Sonuçta, Rexum QAS, çok kısa bir sürede kendi kendini amorti edecek, her kullandığınızda yapacağınız tasarrufla, size gelir getirici bir etki yaratacaktır. Unutmayınız, harcamadığınız nakit, kazanılmış bir gelirdir. İşte, Rexum QAS satın almanız için en önemli nedenlerden biri; tasarruf...

Rexum QAS

Kağıtsız Ortam, Mobil Teknoloji...